نوشته هایی با برچسب "جستجوی گوگل"

تغییر جایگاه کلمات کلیدی در نتیجه جستجوی گوگل

تغییر جایگاه کلمات کلیدی در نتیجه جستجوی گوگل

آی کیونت: گاهی اوقات تغییراتی در جایگاه رتبه ها در نتایج جستجوی گوگل به وجود می آید. برای مثال یک سایت در یک کلمه کلیدی رتبه خاصی کسب کرده  و در صفحه اول قرار گرفته است اما بعد مدتی همان کلمه کلیدی را وقتی جستجو  کنیم، متوجه می شویم که جایگاه رتبه سایت از صفحه […]