نحوه نگارش گزارش رپورتاژ آگهی

قبل از  نوشتن رپورتاژ آگهی، می بایست برای خود برنامه ریزی داشته باشید و در ذهن خود سوالاتی را مطرح کنید. چرا که درک مخاطب امروز از  نوع نگارش بسیار حائز اهمیت است .

باید بدانیم چه کاری می خواهیم انجام دهیم:  کارتان را شفاف کنید  دستور کار شفاف  و داشتن هدف از نوشتن گزارش داشته باشید . چه چیزی باید مورد بررسی قرار بگیرد و چه کسانی گزارش شما را می خوانند . چرا و برای چه می نویسید .

تمرکز بروی دستور کار و هدف : گزارش را مدام بنویسید پاک کنید حذف کنید اینقدر تکرار کنید تا به بهترین نتیجه برسید . نوشتن یک گزارش خوب کوچکترین موارد و خبرها  را می تواند به بزرگترین خبرها تبدیل کند ، در نتیجه  یک تبلیغات و یک رپورتاژ خوب می تواند شرکت و کسب وکار شما را به یک کسب وکار بزرگ تبدیل کند .
همواره در انتخاب هایتان در مورد عنوان و تیتر گزارش دقت کنید و مشورت بگیرید . هدفتان  از نوشتن گزارش یا رپورتاژ فراموش نشود .
برای درک بهتر مطالب بالا و نوشتن یک گزارش رپورتاژ خوب همواره سوالهای زیر  را از خود بپرسید :
۱-  خبر واقعی چیست ؟
۲- گزارش چیست ؟
۳- تصویر گزارش چیست ؟
۴- من چگونه قادر خواهم بود آن را در شش لغت بیان کنم؟
۵- اکنون چه ؟
۶- اگر قرار بود این ماجرا را برای دوستانتان تعریف کنید چه می گفتید ؟ (احساس صمیمیت با مخاطب و کوتاه نویس گزارش )
۷- از چه چیزی شگفت زده شده اید؟ (سوژه گزارش – اصل اینکه گزارش را چگونه بنویسید )
۸- سوالهای بدون پاسخ کدامند ؟ (مانور دادن روی سوالهای بی جواب مخاطب و وادر کردن مخاطب به تفکر در مورد گزارش یا رپورتاژ شما )
۹- چه کار جدیدی می توانید انجام دهید ؟ (تکراری نباشید مثل بقیه ننویسید ایده های جدید سوالهای جدید داشته باشید )
۱۰ –قرار است چه پیامی را به مخاطب انتقال دهید ؟ (رپورتاژ  خود را تفسیر و تحلیل کنید )
۱۱- تیتر شما چیست ؟ (تمرکز و برنامه ریزی ساختار گزارش )
اگر بتوانید یک گزارش یا رپورتاژ را  با توجه به  ۱۱ سوال بالا  طراحی کنید و بنویسید و کمی خلاقیت وایده به آن اضافه کنید نتیجه ای را که انتظار دارید خواهید گرفت همه کسب و کارها از صفر شروعکردند هیچ کس از روز اول بزرگ و قوی نبوده است  اما همواره برای بزرگ شدن و دیده شدن تلاش همت وتبلیغات صحیح و ثبات میطلبد .